100 трилиона знака след запетаята – Google постави нов рекорд при изчисление на числото Пи
Наука

100 трилиона знака след запетаята – Google постави нов рекорд при изчисление на числото Пи

Екип разработчици  от Google са успели да изчислят числото Пи с точност до 100 трилиона знака след десетичната запетая. Това е нов световен рекорд. Впрочем, предишният рекорд също е поставен от същия екип учени на…