Слънцето ще загине след 10 млрд години, преди това ще унищожи Земята
Космос

Слънцето ще загине след 10 млрд години, преди това ще унищожи Земята

В рамките на проекта Gaia Milky Way, астрономите от Европейската космическа агенция са съставили прогноза за живота на Слънцето. Основната мисия на Gaia Milky Way е да състави карта на Млечния път.  Астрономите следят положението…