Нови префикси в системата за единици Си
Наука

Нови префикси в системата за единици Си

На генерална конференция по мерните единици учени от различни страни гласуваха и приеха четири нови префикса за обозначаване на много малки и много големи величини. Подобни промени в терминологията на Си се внасят за първи…