Металотърсач Magnum
Електроника Металотърсачи

Металотърсач Magnum

Magnum  е един от най-известните металотърсачи в света и един от най-модифицираните детектори за метал. Негова модификация е широко разпространена в България и точно нея предлагаме в този кит за сглобяване. На пръв поглед устройството…

Как да си направим лабораторен регулируем изправител – бързо и лесно
Електроника Как да...

Как да си направим лабораторен регулируем изправител – бързо и лесно

Правотоковият захранващ изправител е задължителна част от всяка любителска и професионална радиотехническа лаборатория. И няма как да бъде другояче - всяко електронно устройство, което сглобяваме, разработваме или ремонтираме се нуждае от електрически ток. На пазара…

Цифров таймер – инструкция за настройка
Електроника Фабрични устройства

Цифров таймер – инструкция за настройка

24 часов часовников таймер, пет настройваеми периода Минимален период за включване изключване на релето: 1 минута Възможност само за подаване на импулс с продължителност 1 секунда (релето се включва или изключва за 1 сек) Захранване: …

Свързване на 100V/10A волт-амперметър
Електроника Как да... Справочник

Свързване на 100V/10A волт-амперметър

Ето как да свържете китайски модул 100V/10A волт-амперметър, за да работят двете показания от едно захранване. Обърнете внимание, че червеният дебел кабел е минус на изхода. При разминаване на показанията с реалните, можете да донастроите…