Седмичен програмируем таймер, 16 програми
Фабрични устройства

Седмичен програмируем таймер, 16 програми

Таймерът може да бъде използван за периодично включване/изключване на осветление, отопление, напояване и друга автоматизация на устройства и процеси. Вградената батерия позволява да се запазят значенията на часовника при прекъсване на електрическото захранване.  Характеристики Захранване:…

Цифров термостат -50~110°C
Електроника Фабрични устройства

Цифров термостат -50~110°C

Термостатът може да се използва както за отопление, така и за охлаждане. Релето е нормално отворено. LED индикаторът показва кога релето е включено.   Характеристики: Възможност за задаване на желана температура за поддържане Цифров индикатор…

Програмируем таймер 0,1 sec -999 min
Електроника Фабрични устройства

Програмируем таймер 0,1 sec -999 min

Технически характеристики: Времеви интервал: 0.1 секунди - 999 минути Захранване: 6-30V Запускащ сигнал: 3.0 V-24 V (възможен е както външен сигнал, така и използване на захранващото напрежение). Масите на захранването и управляващия сигнал по подразбиране…

Цифров таймер – инструкция за настройка
Електроника Фабрични устройства

Цифров таймер – инструкция за настройка

24 часов часовников таймер, пет настройваеми периода Минимален период за включване изключване на релето: 1 минута Възможност само за подаване на импулс с продължителност 1 секунда (релето се включва или изключва за 1 сек) Захранване: …