Изкуствен интелект може да предсказва земетресения няколко дни предварително

Изкуствен интелект може да предсказва земетресения няколко дни предварително

Често изглежда, че земетресенията започват внезапно, но енергията за тях се натрупва постепенно, доста време преди да се усетят трусовете. Геолозите търсят методи, позволяващи заплахата да се забележи предварително и да се вземат мерки, за да се защитят хората и инфраструктурата.

На практика, нарастването на налягането в земните недра може да променя свойствата на подземните маси, включително тяхната електропроводимост, а в отделящите се газове могат да възникват токове. Тези процеси дават отражение и в характеристиките на магнитното поле, което се заражда в центъра на Земята и се регистрира на нейната повърхност. Подобна хипотеза е издигана и преди, но досега тя не е намирала потвърждение.

Промените в магнитното поле обаче могат да се регистрират от изкуствен интелект, се съобщава в статия в списание Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Изследването е направено от учени от научния фонд QuakeFinder заедно с компанията Stellar Solutions и екип на Google Accelerated Science.

Те са използвали данни от сеизмичния мониторинг и наблюденията на магнитното поле, свързани със земетресенията, станали в Калифорния в периода 2005 – 2019 г с магнитуд минимум 4,5 по Рихтер. Информацията е получена от 125 магнитометъра, разположени в целия щат. Сигналите са били силно зашумени – слаби аномалии в магнитното поле могат да бъдат предизвикани от слънчевата активност и даже от трафика по пътищата. Но модел на машинно обучение успя да отдели полезния сигнал от фоновия шум.

В серия тестове учените се убеждават, че изкуственият интелект е способен да регистрира признаци за приближаващо земетресения по данни от магнитометрите. “Ние не твърдим, че такива сигнали има преди всяко земетресение”, – подчертават авторите на изследването. В същото време, този подход може да се превърне в ценен инструмент, позволяващ предварително да се предскаже наближаваща опасност. В някой случаи ИИ може да забележи признаци за земетресение от 24 до 72 часа преди първите трусове.

Наука