ZiGO

Българска облачна платформа позволява умно управление на транспорт и логистика

Мапекс, водещата българска геоинформационна компания, създаде технологично решение за интелигентно управление и автоматизиране на процесите по планиране, контрол и управление на транспортната дейност. Приложението се нарича ...