SAP

Microsoft и SAP обединяват сили, за да осигурят на клиентите си надежден път за цифрова трансформация в облака

Microsoft и SAP разширяват над 20-годишното си партньорство, като интегрират своите ключови облачни решения и взаимно ги имплементират в рамките на самите компании, ...