iGreet

Българската фирма iGreet създаде иновативната платформа за добавена реалност scanAR

Системата позволява на компаниите да създават собствени augmented reality кампании. Българската стартираща фирма iGreet, която развива собствена технология за добавена реалност (AR – ...