business software

Български разработчици създадоха първото по рода си софтуерно решение за управление на бизнес операциите

Българската компания cDots създаде първото по рода си у нас софтуерно решение за управление на бизнес операциите. То се нарича Inside-View и на ...

Пет ключови промени, които ERP системите въвеждат в икономиката

Автоматизиране на бизнес процесите, по-стриктен контрол върху качеството, по-добра проследимост на ресурсите, продажбите и финансовите потоци в реално време – системите за управление ...