ИКТ

Ericsson и Института за Земята: ИКТ ускорява действията за постигане на Целите за устойчиво развитие

Ericsson и Институтът за Земята (Earth Institute) към Университета Колумбия (Columbia University) публикуваха нов доклад, подчертаващ ролята на ИКТ в ускоряване постигането на ...