изкуствен интелект

Сирма Груп интегрира изкуствения интелект и когнитивните технологии във всичките си продукти

Преход на компаниите към интелигентни предприятия от ново поколение, чрез когнитивни технологии и решения – това е ключовият елемент от визията на Сирма ...