гражданска отговорност

Гражданска отговорност на автомобилистите – какво знаем за задължителния застрахователен продукт?

Гражданска отговорност на автомобилистите е най-разпространената застрахователна услуга у нас, предвид нейния задължителен характер. Според проведено представително социологическо проучване, част от инициативата на ...