автомобил

Система на Hitachi позволява на автомобила да държи лентата на движение даже без пътна маркировка

Hitachi Automotive Systems е разработила нов хардуерно-софтуерен комплекс, който ще помогне на безпилотните автомобили да поддържат движение в нужната лента даже без да ...