Ericsson и Института за Земята: ИКТ ускорява действията за постигане на Целите за устойчиво развитие

Ericsson и Институтът за Земята (Earth Institute) към Университета Колумбия (Columbia University) публикуваха нов доклад, подчертаващ ролята на ИКТ в ускоряване постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

Професор Джефри Сач, директор на Института за Земята, сподели: “ИКТ и широколентовият достъп се внедряват и използват с много силна социална насоченост за подобряване на здравеопазването, образованието, разплащанията, бизнес развитието и селскостопанското производство и дори миротворчество в Южен Судан и не само.”

Целите за устойчиво развитие призовават към няколко значими постижения до 2030 г., включително прекратяване на крайната бедност и глад, подобряване достъпа до здравеопазване и образование, защита на околната среда и изграждане на мирни, приобщаващи общества.

Традиционният бизнес обаче не е достатъчен за постигане на много от тези Цели. Нужни са незабавно трансформиращи решения, наред с нови партньорства между правителствата, частния сектор, международните организации, гражданското общество и академичната общност.

Илейн Вайдман-Грюневалд, вицепрезидент „Устойчивост и корпоративна отговорност” в Ericsson, заяви: “Всяка една от Целите за устойчиво развитие търпи положителното влияние на ИКТ. Приемайки широколентовия достъп за основна инфраструктура през 21 век, ние можем да изградим основата за безпрецедентен световен социален и икономически прогрес. Нашият нов доклад е призив към правителствата да впрегнат технологии, инвестиции и нов тип партньорства за постигане на Целите за устойчиво развитие и да гарантират, че никой няма да изостава.“
Докладът „ИКТ и Целите за устойчиво развитие: как информационните и комуникационните технологии могат да ускорят действията по постигане на Целите за устойчиво развитие“ включва:

– Оценка на текущия статус на внедряване на широколентов достъп: приблизително 90% от световното население ще бъде покрито с широколентов достъп през 2021 г., независимо че остава все още много работа за постигане на пълно покритие, което включва обществени места като училища и болници.

– Пет области, в които ИКТ може да бъде мощно оръжие за постигане на промяна: скорост и мащаб на проникване; намалени разходи за внедряване; увеличаване на познанието сред обществото; осигуряване на иновации, свързаност, производителност и ефективност в различните сектори; високи скорости на обновяване и подобряване.

– Избрани проекти, илюстриращи как ИКТ могат да спомогне за постигането на Целите за устойчиво развитие: включително важни постижения в дигиталното образование, електронното правителство и здравеопазване, мобилните разплащания като инструмент за финансово включване и нови бизнес модели за свързване на тези, които не са свързани.

– Анализ на текущите индикатори на Целите на устойчиво развитие: подчертава настоящата липса на адекватни мерки за измерване на технологичната трансформация и необходимостта от нови индикатори.

– Препоръки към всеки основен сектор за ефективно използване на ИКТ с цел постигане на Целите за устойчиво развитие до 2030 г.: за да могат технологиите и иновациите да осигурят трансформационна промяна при желания ритъм и мащаб, трябва да се синхронизират три ключови поддържащи фактора – политическа рамка, осигуряваща достатъчно възможности, силни публично-частни партньорства и достатъчно публични и частни инвестиции.

Докладът е публикуван във връзка с 26-тия Световен икономически форум за Африка, който се провежда в Кигали, Руанда от 11 от 13 май 2016 г. Темата на събитието е „Свързване на ресурсите на Африка чрез дигиталната трансформация“. Там Ericsson представи и ролята си като технологичен съветник на SMART Africa Alliance в развитието на по-свързано и ефективно работещо, образовано общество в Африка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *